wedstrijd: info en planning

ingeplande wedstrijd keurders
zo 06/03/2022 - brevet Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Ria Seeder - Nancy De Schrijver
zo 06/03/2022 - debutanten Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Ria Seeder - Nancy De Schrijver
zo 05/06/2022 - socialisatieproef Gustaaf Mampaey en Jos Haemhouts
vr 23/09/2022 - brevet Jos Haemhous - Danny Daems
za 24/09/2022 - programma 1 Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Armand Verherstraeten - Walter Marien - Rob Moonen - Luc Daems - Chantal De Roeck
za 24/09/2022 - programma 2 Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Armand Verherstraeten - Walter Marien - Rob Moonen - Luc Daems - Chantal De Roeck
zo 06/11/2022 - socialisatieproef Gustaaf Mampaey en Jos Haemhouts
zo 15/01/2023 - socialisatieproef Gustaaf Mampaey en Jos Haemhouts

Wedstrijdreglement VHV-Lille vzw

  • Inschrijvingen gebeuren steeds schriftelijk per post of per e-mail.
  • Annulaties, eender wanneer, dienen steeds schriftelijk te gebeuren per post of per e-mail.  Telefonische annulaties worden NIET aanvaard.
  • Bij annulatie na het versturen van de uitnodiging tot deelname, dit is +/- 3 à 4 weken voor de wedstrijd, wordt 10 euro aangerekend, aangezien de catalogus dan reeds opgemaakt is.
  • Geleiders die hun inschrijvingsgeld betalen voor de hoger vermelde uiterste betaaldatum krijgen voorrang van deelname. Een deelnemer die betaald heeft en eventueel op de reservelijst staat, krijgt voorrang op een deelnemer die niet binnen de vooropgestelde termijn betaald heeft maar wel een deelnamebevestiging ontvangen heeft.
  • Geleiders die ingeschreven hebben maar niet betaald hebben, worden bij afwezigheid op de wedstrijd onverwijld op de forfaitlijst bij de K.M.S.H. geplaatst.