wedstrijd: info en planning

ingeplande wedstrijd keurders
zo 08/01/2023 - socialisatieproef Gustaaf Mampaey en Jos Haemhouts
zo 05/03/2023 - brevet Jos Haemhouts, Peeters Ludo, Nancy de Schrijver, Ria Seeder
zo 05/03/2023 - debutanten **VOLZET** Jos Haemhouts, Peeters Ludo, Nancy de Schrijver, Ria Seeder
zo 04/06/2023 - socialisatieproef (inschrijvingen afgesloten) Gustaaf Mampaey, Jos Haemhouts
za 30/09/2023 - brevet Peeters Ludo, Armand Verherstraeten, Walter Marien, Luc Daems, Rob Moonen, Nancy De Schrijver, Jos Haemhouts, Danny Daems
za 30/09/2023 - programma 1 Peeters Ludo, Armand Verherstraeten, Walter Marien, Luc Daems, Rob Moonen, Nancy De Schrijver, Jos Haemhouts, Danny Daems
za 30/09/2023 - programma 2 Peeters Ludo, Armand Verherstraeten, Walter Marien, Luc Daems, Rob Moonen, Nancy De Schrijver, Jos Haemhouts, Danny Daems
zo 05/11/2023 - socialisatieproef VOLZET !!! Gustaaf Mampaey, Jos Haemhouts
zo 07/01/2024 - socialisatieproef - Volzet !!! Gustaaf Mampaey, Jos Haemhouts
zo 03/03/2024 - brevet

Pagina's

Wedstrijdreglement VHV-Lille vzw

  • Inschrijvingen gebeuren steeds schriftelijk per post of per e-mail.
  • Annulaties, eender wanneer, dienen steeds schriftelijk te gebeuren per post of per e-mail.  Telefonische annulaties worden NIET aanvaard.
  • Bij annulatie na het versturen van de uitnodiging tot deelname, dit is +/- 3 à 4 weken voor de wedstrijd, wordt 10 euro aangerekend, aangezien de catalogus dan reeds opgemaakt is.
  • Geleiders die hun inschrijvingsgeld betalen voor de hoger vermelde uiterste betaaldatum krijgen voorrang van deelname. Een deelnemer die betaald heeft en eventueel op de reservelijst staat, krijgt voorrang op een deelnemer die niet binnen de vooropgestelde termijn betaald heeft maar wel een deelnamebevestiging ontvangen heeft.
  • Geleiders die ingeschreven hebben maar niet betaald hebben, worden bij afwezigheid op de wedstrijd onverwijld op de forfaitlijst bij de K.M.S.H. geplaatst.