Wedstrijd info en planning

Wedstrijden VHV-Lille vzw

De volgende wedstrijden staan nog gepland :

12/01/2020 - Socialisatieproef

Keurders: Jos Haemhouts - Gustaaf Mampaey

01/03/2020 - Debutanten

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Chantal De Roeck - Eddy Teunen

01/03/2020 - Brevet

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Chantal De Roeck - Eddy Teunen

07/06/2020 - Socialisatieproef

Keurders: Rob Moonen - Gustaaf Mampaey

26/09/2020 - Brevet

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Eddy Teunen - Armand Verherstraeten - Danny Daems - Walter Marien - Karl De Ridder - Luc Daems

26/09/2020 - Programma 1

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Eddy Teunen - Armand Verherstraeten - Danny Daems - Walter Marien - Karl De Ridder - Luc Daems

26/09/2020 - Programma 2

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Eddy Teunen - Armand Verherstraeten - Danny Daems - Walter Marien - Karl De Ridder - Luc Daems

01/11/2020 - Socialisatieproef - GEANNULEERD

Keurders: Jos Haemhouts - Gustaaf Mampaey

10/1/2021 - socialisatieproef - VOLZET

Keurders: Jos Haemhouts - Gustaaf Mampaey

07/03/2021 - brevet

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Chantal De Roeck - Eddy Teunen

Pagina's

Wedstrijdreglement VHV-Lille vzw

  • Inschrijvingen gebeuren steeds schriftelijk per post of per e-mail.
  • Annulaties, eender wanneer, dienen steeds schriftelijk te gebeuren per post of per e-mail.  Telefonische annulaties worden NIET aanvaard.
  • Bij annulatie na het versturen van de uitnodiging tot deelname, dit is +/- 3 à 4 weken voor de wedstrijd, wordt 10 euro aangerekend, aangezien de catalogus dan reeds opgemaakt is.
  • Geleiders die hun inschrijvingsgeld betalen voor de hoger vermelde uiterste betaaldatum krijgen voorrang van deelname. Een deelnemer die betaald heeft en eventueel op de reservelijst staat, krijgt voorrang op een deelnemer die niet binnen de vooropgestelde termijn betaald heeft maar wel een deelnamebevestiging ontvangen heeft.
  • Geleiders die ingeschreven hebben maar niet betaald hebben, worden bij afwezigheid op de wedstrijd onverwijld op de forfaitlijst bij de K.M.S.H. geplaatst.