inschrijven voor wedstrijd, socialisatieproef of brevet

Inschrijving verplicht tot betaling.
wedstrijd
eigenaar
geleider
enkel in te vullen indien geleider niet dezelfde is als de eigenaar
enkel in te vullen indien geleider niet dezelfde is als de eigenaar
hond
K.K.U.S.H.

Indien je wil inschrijven voor een socialisatieproef en niet aangesloten bent bij een club van de KKUSH, vermeld dan "geen club van de KKUSH".
In alle andere gevallen is het invullen van de club verplicht.

Een beperkt overzicht van clubs vind je hier. Geef ons gerust een seintje indien jouw club er nog niet tussen staat, dan vullen we het overzicht stelselmatig aan.

Voor onze eigen leden: het KKUSH-nummer van VHV Lille is 840.
Het werkboeknummer is verplicht in te vullen voor wedstrijden; enkel voor socialisatieproef en brevet mag het blanco blijven.
Door de inschrijving verklaart de ondertekenaar de reglementen van de KKUSH en de Sectie 4b alsmede de bepalingen van de inrichtende Club aangaande de wedstrijd te aanvaarden en met deze bekend te zijn en verplicht zich er dan ook toe om het inschrijvingsgeld te voldoen. Tevens wordt door deze ook aanvaard dat de inschrijving kan vernietigd worden zonder verdere verwerking en zonder bericht van de inrichtende club wanneer het inschrijvingsformulier buiten de gestelde data wordt ontvangen of onduidelijk of onvolledig is.