documenten licenties (verzekering)

Sinds juli 2021 voorziet de Vergadering der Afgevaardigden een verzekering waardoor je als lid van een bij de K.K.U.S.H. aangesloten hondenschool automatisch verzekerd bent.  Ook als lid van onze club ben je dus automatisch verzekerd.  Enkele voorbeelden:

  • Als geleider geraak je gewond tijdens de uitvoering van een oefening die door de instructeurs werd voorzien.
  • Jouw hond verwondt tijdens een training of activiteit vanuit de club een andere persoon of een andere hond.

Bij een ongeval gebeurt de aangifte van het schadegeval tussen enerzijds de betrokken partij(en) en anderzijds de verzekeringsmaatschappij. In principe gebeurt dit dus niet vanuit de club.
Een overzicht van de beschikbare documenten voor aangifte vind je hier. In de meest voorkomende gevallen zal het gaan om het document "lichamelijke ongevallen" en/of "burgerlijke aansprakelijkheid".

Let op: niet elk schadegeval is verzekerd, dus een familiale verzekering blijft nog steeds aangeraden.