Wedstrijd info en planning

Wedstrijden VHV-Lille vzw

De volgende wedstrijden staan nog gepland :

13/6/2021 - socialisatieproef

Keurders: Rob Moonen - Gustaaf Mampaey

25/09/2021 - Programma 2

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Eddy Teunen - Armand Verherstraeten - Danny Daems - Walter Marien - Rob Moonen - Luc Daems

25/09/2021 - Brevet

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Eddy Teunen - Armand Verherstraeten - Danny Daems - Walter Marien - Rob Moonen - Luc Daems

25/09/2021 - Programma 1

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Eddy Teunen - Armand Verherstraeten - Danny Daems - Walter Marien - Rob Moonen - Luc Daems

07/11/2021 - Socialisatieproef

Keurders: Gustaaf Mampaey en Jos Haemhouts

09/01/2022 - Socialisatieproef

Keurders: Gustaaf Mampaey en Jos Haemhouts

06/03/2022 - Brevet

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Chantal De Roeck - Eddy Teunen

06/03/2022 - Debutanten

Keurders: Jos Haemhouts - Ludo Peeters - Chantal De Roeck - Eddy Teunen

Wedstrijdreglement VHV-Lille vzw

  • Inschrijvingen gebeuren steeds schriftelijk per post of per e-mail.
  • Annulaties, eender wanneer, dienen steeds schriftelijk te gebeuren per post of per e-mail.  Telefonische annulaties worden NIET aanvaard.
  • Bij annulatie na het versturen van de uitnodiging tot deelname, dit is +/- 3 à 4 weken voor de wedstrijd, wordt 10 euro aangerekend, aangezien de catalogus dan reeds opgemaakt is.
  • Geleiders die hun inschrijvingsgeld betalen voor de hoger vermelde uiterste betaaldatum krijgen voorrang van deelname. Een deelnemer die betaald heeft en eventueel op de reservelijst staat, krijgt voorrang op een deelnemer die niet binnen de vooropgestelde termijn betaald heeft maar wel een deelnamebevestiging ontvangen heeft.
  • Geleiders die ingeschreven hebben maar niet betaald hebben, worden bij afwezigheid op de wedstrijd onverwijld op de forfaitlijst bij de K.M.S.H. geplaatst.