Wedstrijd info en planning

Wedstrijden VHV-Lille vzw

De volgende wedstrijden staan nog gepland :

Brevet op 5 maart 2017

Keurders: Ch. De Roeck - D. Daems - L. Peeters - J. Haemhouts

Socialisatieproef op zondag 11 juni 2017

Keurders: Gustaaf Mampaey - Rob Moonen

Programma 1 op zaterdag 30 september 2017

Keurders: Ch. De Roeck - D. Daems - L. Peeters - J. Haemhouts - A. Verherstraeten - E. Teunen - W. Verhaeghe - W. Marien - R. Seeder - K. De Ridder

Programma 2 op zaterdag 30 september 2017

Keurders: Ch. De Roeck - D. Daems - L. Peeters - J. Haemhouts - A. Verherstraeten - E. Teunen - W. Verhaeghe - W. Marien - R. Seeder - K. De Ridder

Brevet op zaterdag 30 september 2017

Keurders: Ch. De Roeck - D. Daems - L. Peeters - J. Haemhouts - A. Verherstraeten - E. Teunen - W. Verhaeghe - W. Marien - R. Seeder - K. De Ridder

Socialisatieproef op zondag 5 november 2017

Keurders: Gustaaf Mampaey - Jos Haemhouts

Wedstrijdreglement van VHV-Lille vzw

  • Inschrijvingen gebeuren steeds schriftelijk per post of per e-mail.
  • Annulaties, eender wanneer, dienen steeds schriftelijk te gebeuren per post of per e-mail.  Telefonische annulaties worden NIET aanvaard.
  • Bij annulatie na het versturen van de uitnodiging tot deelname, dit is +/_ 3 à 4 weken voor de wedstrijd, wordt 10 euro aangerekend, aangezien de catalogus dan reeds opgemaakt is.
  • Geleiders die hun inschrijvingsgeld betalen voor de hoger vermelde uiterste betaaldatum krijgen voorrang van deelname. Een deelnemer die betaald heeft en eventueel op de reservelijst staat, krijgt voorrang op een deelnemer die niet binnen de vooropgestelde termijn betaald heeft maar wel een deelnamebevestiging ontvangen heeft.
  • Geleiders die ingeschreven hebben maar niet betaald hebben, worden bij afwezigheid op de wedstrijd onverwijld op de forfaitlijst bij de K.M.S.H. geplaatst.