Project Licenties (verzekering vanuit VdA)

Door de Vergadering der Afgevaardigden (VdA) werd het project "Licenties" goedgekeurd op hun Algemene Vergadering van 10 april 2021.

Voor verdere informatie over deze verplichte verzekering verwijzen we graag naar de informatie op de website van de KKUSH of naar onze eerdere communicatie per e-mail. Je kan ook terecht bij iemand van het bestuur of per mail op info@vhvlille.be.

Voor de noodzakelijke administratie dienen wij volgende gegevens op te vragen aan elk lid van onze club. LET OP : ben je met meerdere personen binnen je gezin lid, dan dien je onderstaand formulier voor elke persoon individueel in te vullen.


Je volledige lidnummer staat op je lidkaart en bestaat uit een volgnummer gevolgd door een letter.
straat, huisnummer, evt. busnummer, postcode en gemeente
Je voorkeur wordt gebruikt bij eventuele verdere communicatie met de verzekering.
Je goedkeuring is noodzakelijk om in orde te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in voege sinds 25 mei 2018.