COVID-19: nieuwe richtlijnen en afspraken vanaf 08/06/2020

Enkele weken geleden zijn we terug gestart met de trainingen op onze hondenschool, weliswaar met de nodige restricties die ons worden opgelegd. Intussen werden de richtlijnen opnieuw bijgestuurd, dus ook de hondenschool mag een aantal versoepelingen doorvoeren.

We willen hierbij benadrukken dat we dit allemaal doen in ieders belang en voor ieders veiligheid en gezondheid.
Gelieve dan ook met aandacht onderstaande richtlijnen volledig door te nemen.


Nieuwe leden

Ben je nog geen lid en wil je starten met je hond, gelieve dan een mailtje te sturen naar ons secretariaat (info@vhvlille.be). Wij bezorgen je de nodige richtlijnen voor de inschrijving bij aanvang van de eerste les.
Helaas kunnen we momenteel nog geen proeflessen voorzien.

Trainingsuren

We schakelen terug over op onze gekende trainingsuren. Merk hierbij op:

 • De lessen duren opnieuw 1 uur.
 • Voor de nieuwe puppy's vallen de extra trainingen op dinsdag en zaterdag weg.
 • Programma 2 traint uitzonderlijk het tweede lesuur, omdat we anders te veel volk op het terrein verwachten tijdens het eerste lesuur
DONDERDAG   ZONDAG
19:00 - 20:00 puppy's, jeugd, klas A en B 09:00 - 10:00
20:00 - 20:30 wisseling van klas 10:00 - 10:30
20:30 - 21:30 klas C, debutanten, programma 1 en programma 2 10:30 - 11:30

Zit ik nu in puppyklas, jeugd- of A-klas?

Door de uitzonderlijke omstandigheden starten vele nieuwe geleiders ineens in de jeugdklas. Hierbij ter herinnering:

puppyklas alle honden tussen 3 maanden en 6 maanden
jeugdklas alle honden tussen 6 maanden en 8 maanden
enkel indien nog geen overgang meegedaan (van jeugdklas naar B-klas)
A-klas alle honden vanaf 8 maanden
+ jongere honden na een niet-geslaagde overgang (van jeugdklas naar B-klas)

Algemene richtlijnen

Er worden richtlijnen opgelegd door enerzijds de overheid en anderzijds de KKUSH (zie ook de informatie op hun website en de aparte nieuwsbrieven hieromtrent).
Wij vragen iedereen om met aandacht volgende richtlijnen te volgen en strikt te respecteren.

 • Groepsindeling:
  • De beperking van maximaal 20 personen (+ 1 instructeur per klas) wordt versoepeld. Er mogen opnieuw meer mensen op het terrein mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan.
  • De social distance van 1,5 m wordt ten allen tijde gerespecteerd, zowel tussen de geleiders onderling als tussen geleider en instructeur.
   Ook bij het wisselen van de groepen mag er op geen enkel moment een overtreding zijn van de social distance. Hou ook dan de nodige afstand.
  • Het terrein wordt opgedeeld in zones waar telkens maximaal 20 personen les krijgen. Gelieve dit te respecteren.
  • Grotere klassen worden opgesplitst. Per groep laten we maximaal 10 geleiders toe (excl. 1 instructeur), minimaal 10 meter tussen elke groep.
 • Deelname aan de lessen:
  • Op voorhand inschrijven voor de lessen is niet meer nodig.
  • De lessen starten stipt op het aangegeven uur. Laatkomers worden niet meer toegelaten op het terrein zodra de lessen gestart zijn.
  • De geleiders van de puppy’s, jeugd- en A-klas dienen bij het betreden van het terrein ook hun lidkaart te tonen aan de instructeur.
  • LET OP: publiek langs het terrein is nog steeds niet toegelaten!
   Vanaf 1 juli mogen we zittend publiek opnieuw toelaten; rechtstaand publiek nog steeds niet.
   Gezinsleden of vrienden die meekomen zijn wel welkom in de kantine, maar niet langs het terrein. Dit om samenscholing te vermijden.
 • Er worden slechts 2 kakbakken open gesteld. Om hier een drukte te vermijden, laat je best je hond thuis al op voorhand uit. Deel geen kakbak met de hond van een andere geleider.
 • Veiligheid en hygiëne:
  • Mondmaskers en handschoenen voor geleiders wordt aangeraden en dienen zelf meegebracht te worden.
  • De instructeurs dragen handschoenen en zij zijn de enigen die toestellen aanraken en verplaatsen.
  • Een apport is eigendom van de geleider en wordt alleen door hem gebruikt.
  • Ontsmettingsmiddel en handgels worden ter plaatse voorzien door de club.
  • Respecteer ook de afstand van minimaal 1,5 meter tot uw medebegeleiders en de instructeur.
 • Aankomst en vertrek:
  • Parkeren langs de buitenkant van de parking: naast elkaar parkeren, 1 rij aan elke kant, minimaal 1,5 meter tussen elke wagen.
  • Parkeren op het midden van de parking: achter elkaar parkeren, maximaal 2 rijen vormen, minimaal 1,5 meter tot de wagen naast je.
  • Te vroeg aangekomen geleiders/instructeurs wachten in de auto (of op de parking, mits voldoende afstand) tot het sein wordt gegeven dat je klas gaat starten.
  • Je kan ook gebruik maken van de parking vooraan het sportcentrum.
  • Kom zo veel mogelijk met de fiets of te voet.

Richtlijnen kantine

Vanaf donderdag 11 juni mogen we de kantine opnieuw openen. Hierbij gelden wel enkele praktische afspraken.

 • De kantine zal geopend zijn zoals de normale uren van vroeger.
 • De toiletten zijn terug beschikbaar.
  • We stellen 1 toilet open voor de dames, 1 toilet voor de heren.
  • Vers water, zeep en papieren handdoeken zijn voorhanden.
  • Iedereen die gebruik maakt van het toilet ontsmet zelf het toilet na gebruik. Het nodige ontsmettingsmateriaal staat hiervoor klaar.
 • Zowel binnen als op een eventueel terras moet de 1,5 meter tussen personen geëerbiedigd worden.
 • De coronamaatregelen zullen uithangen op het infobord.
 • Tafels en stoelen:
  • Per tafel maximaal 10 personen. Elke klant/persoon blijft aan zijn tafel zitten.
  • De tafels staan, zowel binnen als buiten, op minimum 1,5 meter van elkaar. Er worden GEEN tafels verschoven!
  • Er zijn geen barkrukken beschikbaar.
 • Toog:
  • Er komt slechts 1 persoon per tafel naar de toog voor de bestelling en dit op de aangeduide plaats.
  • Bij het verlaten van de kantine of het terras wordt het leeggoed door 1 persoon op de toog geplaatst op de daarvoor aangeduide plaats.
  • Het personeel achter de toog draagt een mondmasker of andere bescherming.
  • In de kantine worden de nodige merktekens aangebracht waar je wacht indien er iemand anders aan de toog staat voor een bestelling.
 • Roken is niet toegestaan (ook niet buiten, dit om samenscholingen te vermijden).

WE VRAGEN IEDEREEN OM DEZE RICHTLIJNEN EN PRAKTISCHE AFSPRAKEN TE RESPECTEREN.
Wij doen dit uit belang voor ieder van ons en hopen op die manier zo snel mogelijk terug te kunnen gaan naar de situatie van vroeger.

Wij danken iedereen om hiermee rekening te houden!