COVID-19: bijkomende richtlijnen vanaf 25/07/2020

Op de persconferentie van donderdag 23/07/2020 werden bijkomende richtlijnen gesteld n.a.v. de heropflakkering van het coronavirus. Wij willen al onze leden vragen om deze bijkomende verplichtingen strikt na te leven.

Het gemeentebestuur van Lille heeft reeds laten weten dat er controles zullen gebeuren in de gemeente. Niet enkel bij horeca, ook bij de verenigingen.
Behalve een boete die ten laste valt van iedere betrokken persoon, kan ook aan de vereniging een zware boete worden opgelegd.

De richtlijnen van 08/06/2020 blijven nog steeds gelden ; onderstaande geldt dus als aanvulling daarop.

 • Draag je geen mondmasker, dan verzoeken we je vriendelijk om terug te keren naar huis.
  • We laten niemand toe die geen mondmasker draagt. Er zal strikte controle zijn.
  • We zullen ter plaatse mondmaskers te koop aanbieden voor "noodgevallen", maar vragen met aandrang om je eigen mondmasker te voorzien.
 • Bij aankomst op de hondenschool ben je verplicht om je mondmasker te dragen.
  • Dit geldt zowel voor geleiders als voor publiek.
  • Pas zodra de les begint en je actief deelneemt aan de les, mag het mondmasker afgezet worden.  Dit enkel en alleen op voorwaarde dat de nodige afstand bewaard wordt.
 • In de kantine, de veranda en op het terras ben je verplicht om je mondmasker te dragen. Hier gelden namelijk dezelfde regels als in de horeca.
  • Pas zodra je aan een tafeltje zit, mag je je mondmasker afzetten.
  • Zodra je rechtstaat (binnenkomen of verlaten van kantine/veranda/terras, naar het toilet gaan, drinken bestellen, ...) dien je je mondmasker opnieuw op te zetten.
 • We zullen aanwezigheden moeten noteren.
  • Net zoals in de horeca zal ook op de hondenscholen een registratie gebeuren van eenieder die aanwezig is.
  • Zowel voor geleiders als voor publiek zal elke trainingsdag zowel je naam als je contactgegevens (hetzij e-mail, hetzij telefoonnummer) genoteerd worden.
  • Bij het betreden van het terrein zullen we de lidkaarten controleren.
  • De registratie wordt slechts 14 dagen bijgehouden door de club. We zullen deze bij vaststelling van besmetting spontaan overmaken aan de bevoegde autoriteiten.
 • De ingang en uitgang worden van elkaar gescheiden.
  • Voor de kantine en veranda is dit reeds enkele weken aangegeven met duidelijke signalisatie. Wij vragen nogmaals met aandrang om dit te respecteren!
  • Het betreden van het terrein blijven we doen langs de gebruikelijke toegangspoort aan de kant van de veranda.
  • Het verlaten van het terrein doen we voortaan langs de zijpoortjes van het terrein.  Voor het puppyterrein wijzigt er niets, aangezien dat slechts 1 toegangspoortje heeft.
 • Blijf ten allen tijde voldoende afstand houden!

Wij doen dit niet voor ons plezier, wij doen dit voor ieders gezondheid. Het is dan ook ieders verantwoordelijkheid om zich aan de afspraken te houden die ons worden opgelegd.
Wij hopen hiermee onze en jullie hobby te kunnen blijven uitvoeren en te kunnen blijven trainen met onze honden.
Wij begrijpen dat dit voor iedereen een grote inspanning vraagt en wensen iedereen te bedanken om zich aan de maatregelen te houden die ons worden opgelegd.