COVID-19: bijkomende richtlijnen vanaf 07/08/2020

Binnen provincie Antwerpen worden volgende maatregelen bijgewerkt:

  • Omwille van de hittegolf wordt de avondklok (23:30 - 06:00) tijdelijk vervangen door een nachtklok (01:30 - 05:00).
  • Het strenge samenscholingsverbod blijft van kracht: het is verboden om met meer dan 10 mensen samen te komen in de publieke ruimte.
  • Wat het horecabezoek betreft, zijn er niet langer de verplichte tafels van maximaal vier personen. Het gezelschap aan tafel beperkt tot mensen die in eenzelfde huishouden wonen, aangevuld met de vijf vaste contacten - de 'bubbel' dus - tot een maximum van tien personen aan tafel.
  • Horeca moet sluiten om 01:00, dus het sluitingsuur van de kantine valt terug op het gewoonlijke.

We benadrukken hierbij dat de bestaande maatregelen nog steeds blijven gelden.
Bedankt om dit mee op te volgen!